Handelsbetingelser

General information

Funktionel Fysio
Adresse: Tomsagervej 2, 8230 Aabyhøj
Tel:  60 61 44 57
mail: info@funktionelfysio.dk
CVR nr: 39 92 56 80

HANDELSBETINGELSER FOR FYSIOTERAPI, FYSISKE GENOPTRÆNINGSFORLØB, PERSONLIGE TRÆNINGER & MASSAGE

BETALING

Ved forløb skal betaling skal ske forud for første time eller forløbets start, medmindre andet er aftalt.

TILFREDSHEDSGARANTI OG REFUNDERING

Såfremt et personligt træningsforløb ikke er tilfredsstillende/eller du af anden grund vil stoppe dit forløb, så betales der kun for antal afholdte sessioner*.

* Sessions prisen beregnes påny på baggrund af antal afholdte sessioner. 

AFBUD OG FREMMØDE

Ved afbud mindre end 12 timer før aftale, opkræves 100% af timens pris. Afbud skal afgives på mail til Funktionel Fysio og er samtidig gældende, når denne er afsendt. Skulle du være forsinket til en session, så er det ikke muligt at forlænge sessionen, den afsluttes til aftalt tid.

ULOVLIVE MEDIKAMENTER

Ved brug af ulovlige medikamenter, opsiges samarbejdet og prisen på forløbet refunderes ikke. Derudover bortvises du fra Funktionel Fysio og Movement Method.

TAVSHEDSPLIGT OG FORTROLIGHED

Vi har til enhver tid tavshedspligt – før, under og efter forløb med klienten. De billeder der tages under forløbet, vil ikke blive offentliggjort uden dit samtykke hertil. 

Alt udleveret materiale, herunder træningsprogrammer og kostplaner, er personlige og må ikke videregives eller offentliggøres uden Funktionel Fysio’s samtykke hertil.

ANSVAR

Al træning og modtagelse af ydelser sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i træning hos os. Funktionel Fysio tager heller ikke ansvar for personskader, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

FORLØB

Sessioner bliver afholdt online eller i Funktionel Fysio/Movement Method Tomsagervej 2, 8230 Aabyhøj

En session har en typisk varighed af 25-55 minutter. Medlemskab i Movement Method behøves ikke, hvis man har aftalt en træningssession med Funktionel Fysio. Det er yderligere muligt at træne før og efter en aftalt træningssession uden medlemskab i Movement Method. 

Det er tilladt at ringe eller skrive 24 timer i døgnet med spørgsmål vedrørende forløbet. Dog må det ikke forventes, at der svares på usædvanlige tidspunkter af døgnet.

Har du brug for hjælp?

Vi hjælper dig med at bliver sundere, stærkere og gladere

Kontakt os